Εργαστήριο Πληροφορικής

20 Σεπτεμβρίου 2014

Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. ) του σχολείου μας δημιουργήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» – Υπολογιστικός εξοπλισμός σχολικών μονάδων, με φορέα υλοποίησης το τότε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λειτούργησε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2002.

Είναι μία ευρύχωρη αίθουσα, εφοδιασμένη με βίντεο προβολέα και ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπολογιστών σε δίκτυο LTSP-Ubuntu. Γίνεται χρήση ελεύθερου λογισμικού ή/και λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για:

  • μαθήματα Πληροφορικής Γυμνασίου και Λυκείου
  • ερευνητικές εργασίες των μαθητών του Λυκείου
  • μαθήματα μουσικής τεχνολογίας
  • διδασκαλίες συναδέλφων με την χρήση ΤΠΕ
    επιμόρφωση – βιωματικά εργαστήρια.

Υπεύθυνη του εργαστηρίου από το σχολικό έτος 2002-2003 μέχρι σήμερα είναι η καθηγήτρια Πληροφορικής κ. Αναστασία Πένογλου.

Από τον Ιούνιο του 2014 το εργαστήριο μας συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο χάρτη των εργαστηρίων με LTSP.

Δείτε τα νέα, τις προτάσεις και τις δράσεις του εργαστηρίου πληροφορικής στο ιστολόγιο:
http://blogs.sch.gr/anaspenoglou/

[Το κείμενο συντάχθηκε από την Αναστασία Πένογλου]