Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

3 Δεκεμβρίου 2011

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (Ε.Φ.Ε.) υποστηρίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) μέσα από απλά πειράματα, με απλά υλικά και μέσα. Αποτελείται από μία αίθουσα στην οποία πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές δραστηριότητες και παρασκευαστήριο. Διαθέτει εξοπλισμό οργάνων και παρασκευασμάτων, προβολέα διαφανειών, για τα μαθήματα βιολογίας, γεωγραφίας και για σειρά χαρτών. 

Διαθέτει επίσης εξοπλισμό πολυμέσων: ηλεκτρονικό υπολογιστή, μηχάνημα προβολής (βιντεοπροβολέα) και οθόνη. Με τη χρήση πολυμέσων πραγματοποιούνται αρκετές πειραματικές δραστηριότητες (όχι μόνο οι υποχρεωτικές), κυρίως όταν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην πραγματοποίηση των πειραμάτων λόγω της φύσης τους ή λόγω μεγάλου κόστους του απαιτούμενου εξοπλισμού. Η χρήση των πολυμέσων λειτουργεί συμπληρωματικά σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, χωρίς να αντικαθιστά τη βιωματική μάθηση, με σκοπό την κατανόηση δύσκολων εννοιών ή φαινομένων και συνεπώς αφομοίωση της διδακτέας ύλης. Οι εργαστηριακές δραστηριότητες γίνονται είτε με τη μορφή «πειραμάτων επίδειξης» είτε με τη μορφή «μετωπικών πειραμάτων» (δηλαδή πειραμάτων που γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές χωρισμένους σε ομάδες των 3-4 ατόμων) είτε με προβολή βίντεο ενός πειράματος και προγραμματίζονται στην αρχή της σχολικής χρονιάς από τους διδάσκοντες καθηγητές.

Ο Υπεύθυνος ΕΚΦΕ φροντίζει για τη διευθέτηση κάθε οργανωτικού, τεχνικού ή άλλου προβλήματος, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου του οποίου έχει αναλάβει την ευθύνη και προσφέρει κάθε δυνατή αρωγή στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 που χρησιμοποιούν το εργαστήριο. Βέβαια είναι απαραίτητη η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του εξοπλισμού του εργαστηρίου. Η σύνδεση με διαδίκτυο στο εργαστήριο θα βοηθούσε τους καθηγητές των φυσικών επιστημών και θα έδινε νέα ώθηση στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων.

Παρόλα αυτά στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, τα παιδιά μέσω των πειραμάτων που πραγματοποιούνται, συνδέουν την επιστήμη με καθημερινές καταστάσεις και έχουν την δυνατότητα να βρουν απαντήσεις στις απορίες τους. H χρήση του εργαστηρίου, με μεράκι και διάθεση από πλευράς των διδασκόντων, κάνουν τις Φυσικές Επιστήμες πιο προσιτές στους μαθητές μας.

[Το κείμενο συντάχθηκε από την Αθηνά Βαρυπάτη και τις φωτογραφίες των πειραμάτων παραχώρησε η Αλεξάνδρα Λιθοξοΐδου]