Κτιριακές Εγκαταστάσεις


Θέατρο

Θεοπίστη Οσλιανίτου

msth-theatre

ΑΡΘΡΟ

Βιβλιοθήκη

Κωνσταντίνα Κιατύπη

msth-library

ΑΡΘΡΟ

Γυμναστήριο

Κλειστές εγκαταστάσεις

msth-gym

ΑΡΘΡΟ

Εικαστικά

Εργαστήριο

msth-arts-class

ΑΡΘΡΟ

Πληροφορική

Εργαστήριο

msth-lstp-server

ΑΡΘΡΟ

Φυσικές Επιστήμες

Εργαστήριο

msth-physics-lab

ΑΡΘΡΟ

Βεστιάριο

Σοφία Παυλίδου-Πάτρα

msth-vestiario

ΑΡΘΡΟ

Κτίριο-Αίθουσες

Χώροι του σχολείου

msth-building

ΑΡΘΡΟ

Φύλαξη μουσικών οργάνων

Φύλαξη και δανεισμός μουσικών οργάνων

msth-instruments-borrowing

ΑΡΘΡΟ