Διεύθυνση

17 Σεπτεμβρίου 2018

Η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σήμερα

Αναστάσιος Τσεγγελίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ειδικότητα ΠΕ03 Μαθηματικοί

Παύλος Γαϊτανίδης

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ειδικότητα ΠΕ79.01 Μουσικής

Γερασιμούλα Παπανδρίκου

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ειδικότητα ΠΕ79.01 Μουσικής


Διευθυντές και υποδιευθυντές από την αρχή της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης:

Διευθυντές
Μερόπη Δερβισοπούλου ΠΕ02

1992-1994

Αναστάσιος Ράπτης ΠΕ02

1994-1997

Αγγελική Δεληγιάννη ΠΕ06

1997-1998

Δημήτριος Αναγνωστόπουλος ΠΕ03

1998-2010

Άρτεμις Αντωνιάδου-Σαπρανίδου ΠΕ03

2010-2011

Ειρήνη Μωσαΐδου-Καμπαδάκη ΠΕ05

2011-2015

Αντώνιος Βλέτσης ΠΕ02

2015-2017

Ειρήνη Μωσαΐδου-Καμπαδάκη ΠΕ05

2017-2020

Αναστάσιος Τσεγγελίδης ΠΕ03

2020

Υποδιευθυντές
Μελίτα Κηπουρού ΠΕ16

1994-1996

Δημήτριος Αναγνωστόπουλος ΠΕ03

1996-1998

Μαρία Δημητριάδου ΠΕ16

1996-2002

Κωνσταντίνα Κιατύπη ΠΕ02

1998-2000

Ελευθερία Δεβετζή ΠΕ02

2000-2002

Αντώνιος Βλέτσης ΠΕ02

2002-2007

Ευανθία Αναγνωσταρά ΠΕ16

2002-2007

Άρτεμις Αντωνιάδου-Σαπρανίδου ΠΕ03

2007-2011

Άννα Βλαχοπάνου ΠΕ16

2007-2015

Παύλος Γαϊτανίδης ΠΕ16

2011-2015

Ευαγγελία Μόσχου ΠΕ02

2015-2017

Γεωργία Τέντα ΠΕ16

2015-2017

Σταύρος Χαραλάμπους ΠΕ03

2017-2020

Χαρίκλεια Αλατζά ΠΕ07

2018-2019

Παύλος Γαϊτανίδης ΠΕ79.01

2019

Γερασιμούλα Παπανδρίκου

2020