Διεύθυνση

17 Σεπτεμβρίου 2018

Η Διεύθυνση του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης σήμερα

Αναστάσιος Τσεγγελίδης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ειδικότητα ΠΕ03 Μαθηματικοί

Παύλος Γαϊτανίδης

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ειδικότητα ΠΕ79.01 Μουσικής


Διευθυντές και υποδιευθυντές από την αρχή της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης:

Διευθυντές
Μερόπη Δερβισοπούλου ΠΕ02

1992-1994

Αναστάσιος Ράπτης ΠΕ02

1994-1997

Αγγελική Δεληγιάννη ΠΕ06

1997-1998

Δημήτριος Αναγνωστόπουλος ΠΕ03

1998-2010

Άρτεμις Αντωνιάδου-Σαπρανίδου ΠΕ03

2010-2011

Ειρήνη Μωσαΐδου-Καμπαδάκη ΠΕ05

2011-2015

Αντώνιος Βλέτσης ΠΕ02

2015-2017

Ειρήνη Μωσαΐδου-Καμπαδάκη ΠΕ05

2017-2020

Αναστάσιος Τσεγγελίδης ΠΕ03

2020

Υποδιευθυντές
Μελίτα Κηπουρού ΠΕ16

1994-1996

Δημήτριος Αναγνωστόπουλος ΠΕ03

1996-1998

Μαρία Δημητριάδου ΠΕ16

1996-2002

Κωνσταντίνα Κιατύπη ΠΕ02

1998-2000

Ελευθερία Δεβετζή ΠΕ02

2000-2002

Αντώνιος Βλέτσης ΠΕ02

2002-2007

Ευανθία Αναγνωσταρά ΠΕ16

2002-2007

Άρτεμις Αντωνιάδου-Σαπρανίδου ΠΕ03

2007-2011

Άννα Βλαχοπάνου ΠΕ16

2007-2015

Παύλος Γαϊτανίδης ΠΕ16

2011-2015

Ευαγγελία Μόσχου ΠΕ02

2015-2017

Γεωργία Τέντα ΠΕ16

2015-2017

Σταύρος Χαραλάμπους ΠΕ03

2017-2020

Χαρίκλεια Αλατζά ΠΕ07

2018-2019

Παύλος Γαϊτανίδης ΠΕ79.01

2019-σήμερα