Σύνολο παραδοσιακών κρουστών

17 Σεπτεμβρίου 2018

Οι μαθητές στο σύνολο Παραδοσιακών κρουστών που λειτουργεί έως σήμερα ασχολούνται με την ελληνική παραδοσιακή (δημοτική) μουσική και τη χρήση των ελληνικών παραδοσιακών κρουστών σε αυτήν όπως νταούλια, διαφόρων ειδών και προελεύσεων ντέφια, τουμπελέκια κ.α. Το σύνολο έχει πλαισιώσει πολλές συναυλίες και δράσεις του σχολείου.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Στέφανος Κωφίδης

[Το κείμενο συντάχθηκε από την Ευαγγελία Μητσοπούλου]