Πρόγραμμα μαθημάτων 12-15/9/2023

10 Σεπτεμβρίου 2023

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων.
Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη εβδομάδα 11/9 – 15/9 τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μέχρι και την 6η ώρα (να αγνοηθούν οι ώρες 7η, 8η, 9η του συνημμένου προγράμματος).
Οι μαθητές/τριες θα αποχωρούν από το σχολείο περί τη 13:00μμ.