Ωράριο λειτουργίας ΜΣΘ

20 Φεβρουαρίου 2018

Το ωράριο λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης όπως εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια.

1η ώρα 8:10 – 8:55

2η ώρα 9:00 – 9:40

3η ώρα 9:50 – 10:30

4η ώρα 10:35 – 11:15

5η ώρα 11:20 – 12:00

6η ώρα 12:05 – 12:45

ΣΙΤΙΣΗ 12:45 – 13:05

7η ώρα 13:05 – 13:45

8η ώρα 13:50 – 14:30

9η ώρα 14:35 – 15:15 (Δευτέρα, Τετάρτη)