Υ.Α. για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2020 με το νέο σύστημα.

8 Μαρτίου 2020


Επισυνάπτεται το με αριθμό πρωτ. 32639/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Διαβίβαση Υπουργικής Απόφασης για θέματα που αφορούν στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το νέο σύστημα.»