Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2019-20

13 Νοεμβρίου 2018

Επισυνάπτεται εγκύκλιος με θέμα: “Πιστοποίηση αναπηρίας υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.

ΕΞΕ – 191642 – 2018 – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΕΠΑ