Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2023. Κατανομή σε ΒΚ & ΕΕΚ.

25 Μαΐου 2023