Εγκύκλιος εξέτασης φυσικώς αδυνάτων 2018

23 Μαΐου 2018

Επισυνάπτεται εγκύκλιος με θέμα: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.»