Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (σχολικό έτος 2023-2024)

13 Μαΐου 2024

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων γενικής παιδείας Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024 καθορίζεται με την με αρ. πρωτ. 91771/Δ2/21-08-2023 Υ.Α. (ΦΕΚ 5162) με θέμα “Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024”.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική (Διδάσκων: Δημήτριος Μανούσης)

Θεωρητικά μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής

Οργανολογία – Οργανοχρησία Παραδοσιακής Μουσικής (Διδάσκων: Δημήτριος Μανούσης)

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Θεωρητικά μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική (Διδάσκων: Μιλτιάδης Παππάς)

Θεωρητικά μαθήματα ευρωπαϊκής μουσικής

Καλή επιτυχία στους/στις μαθητές/τριές μας!