Αποτελέσματα Εισαγωγικών Εξετάσεων 2022

20 Ιουνίου 2022

Επισυνάπτεται ο πίνακας αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων που διεξήχθησαν στις 16, 17 & 20 Ιουνίου 2022. Στον πίνακα εμφανίζεται: η σειρά επιτυχίας, τα αρχικά του ονόματος και του επωνύμου των υποψηφίων, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η βαθμολογία στην εκατόβαθμη κλίμακα.
Στον πίνακα εμφανίζονται μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι, δηλαδή όσοι συγκέντρωσαν βαθμολογία από 100 – 50.
Εισάγονται στο Μουσικό Σχολείο οι υποψήφιοι με σειρά επιτυχίας 1 έως και 72.