Επιλογή τουριστικού πρακτορείου εκδρομής Γ΄ λυκείου (σχολικό έτος 2023-2024)

13 Νοεμβρίου 2023

Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής, την πράξη Διευθυντή και την κείμενη νομοθεσία η διοργάνωση της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της τάξης Γ΄ λυκείου του Μ.Σ.Θ. για το σχολικό έτος 2023 – 2024 ανατέθηκε στο ταξιδιωτικό πρακτορείο Herodotus Travel.