Κεφάτα (Απ)αισιόδοξοι 11/05/2022

8 Ιουνίου 2022

Στο πλαίσιο διδασκαλίας των μαθημάτων πιάνου και ευρωπαϊκών κρουστών στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, οι μαθητές των εκπαιδευτικών Α. Κεχαγιά,  Ε. Μητσοπούλου, Δ. Τασούδη, και Κ. Χατζημηνάογλου, συμμετείχαν στις 11/05/2022 σε συναυλία. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!
Λίγα λόγια με δημιουργίες μαθητών μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμοhttps://el.padlet.com/hatziminpo/18iz74w8ocs0fgx5