16-4-2016 Μαραθώνιος ανάγνωσης στη γαλλική γλώσσα

15 Απριλίου 2016

Το Σάββατο 16-4-2016 και ώρα 12.00 οι μάθητές της Α’ Λυκείου του μαθήματος γαλλικής γλώσσας στο Μ.Σ.Θ. (υπεύθυνη καθηγήτρια: Βιργινία Θεοδοσίου) συμμετέχουν στο Μαραθώνιο ανάγνωσης στη γαλλική γλώσσα που θα πραγματοποιηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης.