Συνηχώντας Ad Libitum

2 Απριλίου 2015

Τι νέα;

Μία νέα ομάδα δημιουργήθηκε στο σχολείο μας

που ονομάζεται

Συνηχώντας ad libitum

Γιατί;

για να ακούει,

αν διαταραχθεί η αρμονία στις σχέσεις

και να λειτουργεί υποστηρικτικά,

με στόχο να συνηχούμε ad libitum

Πού;

Στη Βιβλιοθήκη του σχολείου μας ή

στο Εργαστήριο Πληροφορικής

Πότε;

Τετάρτη 5η ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής)

Παρασκευή 5η & 6η ώρα (Βιβλιοθήκη)

και σε ανάγκη οποιαδήποτε ώρα

Την ομάδα αποτελούν οι καθηγήτριες

Εφραιμίδου Λευκή, Πένογλου Αναστασία, Τέντα Γεωργία, Μπατσίλα Μαρία