24/9/2021: Δράσεις για την 8η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

3 Οκτωβρίου 2021

Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν στο ΜΣΘ δράσεις για την 8η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.
Λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψιν την αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού, οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν ανά τάξη, από την 1η έως την 6η ώρα του σχολικού προγράμματος, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.