11-5-2022: “Κεφάτα (απ)αισιόδοξοι”

11 Μαΐου 2022

Την Τετάρτη 11 Μαίου 2022 και ώρα 12:45 στην αίθουσα Α-43 της Χορωδίας, οι καθηγητές Αναστασία Κεχαγιά, Ευαγγελία Μητσοπούλου, Δημήτρης Τασούδης και Καλλιόπη Χατζημηνάογλου συστήνουν τους μαθητές τους “Κεφάτα (απ)αισιόδοξα”, οι οποίοι παίζουν μουσική παρουσιάζοντας τις παράπλευρες δεξιότητες…Επικοινωνώ, Συνεργάζομαι, Μαθαίνω.