Εργαστήριο Grundtvig

3 Δεκεμβρίου 2011

05-03-2012 ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μπορείτε να παρακολουθήσετε από το youtube όλη την ανοιχτή εκδήλωση-παρουσίαση του Εργαστηρίου Grundtvig που πραγματοποιήθηκε στις 17-2-2012 στο Αμφιθέατρο εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.

05-02-2012 Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην Ανοιχτή εκδήλωση Παρουσίασης του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Grundtvig με θέμα «Νέες Τεχνολογίες και ειδική μουσική αγωγή» την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 7:30 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών, εργασιών, εισηγήσεων και μουσικών εκτελέσεων πάνω στον άξονα της ειδικής μουσικής αγωγής και εντάσσεται στο πλαίσιο εορτασμού συμπλήρωσης 20 χρόνων λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (1992-2012).
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/Grundtvig της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

26-12-2011 Ανακοινώθηκαν οι συμμετέχοντες από Ελλάδα που έγιναν δεκτοί στο εργαστήριο Grundtvig το Φεβρουάριο 2012 στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο ”Πρακτικό επιλογής υποψηφίων από Ελλάδα.”

14-12-2011: Ανακοινώθηκαν οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό που έγιναν δεκτοί στο εργαστήριο Grundtvig το Φεβρουάριο 2012 στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο έγγραφο.

Tο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού τομεακού Προγράμματος Grundtvig του Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση, διοργανώνει εργαστήριο με θέμα “Νέες Τεχνολογίες και ειδική μουσική αγωγή” στη Θεσσαλονίκη στις 12-18 Φεβρουαρίου 2012. Το έργο επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Grundtvig). 

Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει εκμάθηση του μουσικού κώδικα Braille Ευρωπαϊκής και Ελληνικής παραδοσιακής-βυζαντινής μουσικής και παρουσίαση καινοτόμων εκαιδευτικών δράσεων σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον. Η γλώσσα διεξαγωγής του εργαστηρίου είναι η αγγλική.

Υπεύθυνος σχεδιασμού και υλοποίησης του εργαστηρίου: π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης καθηγητής μουσικής Μ.Σ.Θ.

Το κείμενο συντάχθηκε από τον π. Θεόδωρο Τσαμπατζίδη