Ο ψαλτικός χορός του ΜΣΘ στο esradio

24 Ιανουαρίου 2014

Ο ψαλτικός χορός του  ΜΣΘ στο πλαίσιο συμμετοχής του στο Ευρωπ.Πρόγραμμα  etwinning με τίτλο «Ηχοχρωματικές γέφυρες παράδοσης» ξεκινά σειρά εκπομπών στο esradio.
Πρώτη εκπομπή Κυριακή 26/1/2014   Ώρα 12:00-13:00. Παρουσίαση τροπαρίων για τον Αγ. Δημήτριο.

Υπεύθυνος καθηγητής: π. Θεόδωρος Τσαμπατζίδης