Δράσεις Συμφωνικής Ορχήστρας Μ.Σ.Θ.

7 Μαρτίου 2019

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019  η Συμφωνική Ορχήστρα του Μ.Σ.Θ. στα πλαίσια διδακτικής επίσκεψης έδωσε συναυλία στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Μεσημερίου. Εκεί υπήρξε σύμπραξη της ορχήστρας του Μ.Σ.Θ. με την ορχήστρα κρουστών του Δημοτικού Σχολείου Μεσημερίου.