Συμμετοχή Μ.Σ.Θ. σε πρόγραμμα Erasmus+ KA 122:«Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού: εναλλακτικές μορφές μάθησης και δημοκρατική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

22 Μαρτίου 2024

Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Μ.Σ.Θ.) υλοποιεί την τρέχουσα σχολική χρονιά για πρώτη φορά πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού: εναλλακτικές μορφές μάθησης και δημοκρατική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Το έργο θα βοηθήσει όλους τους/τις συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και στη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας του αντικειμένου τους με σύγχρονο τρόπο διευρύνοντας το άνοιγμα της σχολικής μονάδας έξω από τα στενά όρια του σχολείου, δημιουργώντας διακρατικά δίκτυα επαφών και συνεργασιών.

Η πρώτη κινητικότητα εκπαιδευτικών του Μ.Σ.Θ. στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος KA 122 πραγματοποιήθηκε με τη μετακίνηση τεσσάρων εκπαιδευτικών στο Ελσίνκι της Φιλανδίας από τις 10 Φεβρουαρίου 2024 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2024. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Χριστίνα Αμανατιάδου, Ελευθερία Κεπεσίδου, Ευδοξία Παπαδοπούλου και Βαρβάρα Τούρα παρακολούθησαν το σεμινάριο με τίτλο «Introduction to the Finnish Education Model». Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με συναδέλφους/ισσές τους από άλλες χώρες της Ευρώπης. Επέστρεψαν έχοντας ως σκευή σπουδαίες εμπειρίες και πολύτιμες γνώσεις για καινοτόμες πρακτικές η διάχυση των οποίων φιλοδοξεί να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να διευρύνει τους ορίζοντες των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του Μ.Σ.Θ.

Η δεύτερη κινητικότητα εκπαιδευτικών του Μ.Σ.Θ. στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος KA 122 πραγματοποιείται 24 Μαρτίου 2024 έως τις 31 Μαρτίου 2024 με τη μετακίνηση τεσσάρων ακόμη εκπαιδευτικών στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας. Οι εκπαιδευτικοί Βενετσιάνα Αργυρίου, Αστέριος Μοσχογιάννης, Γερασιμούλα Παπανδρίκου και Ιωάννα Τασιούλα θα παρακολουθήσουν επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο: «The Democratic Life in the EU: TeachingCitizen Rights and Duties». Μετά την επιστροφή τους θα ανατροφοδοτήσουν τη σχολική κοινότητα με τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκόμισαν με απώτερο στόχο την αξιοποίηση τους, την ενθάρρυνση της περαιτέρω κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και την εφαρμογή τους σε πρακτική διάσταση.

Τελικοί αποδέκτες των γνώσεων, των εμπειριών και των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus+ KA122 του σχολείου μας δεν είναι μόνο οι συμμετέχοντες/ουσες αλλά οι εκπαιδευτικοί μας στο σύνολό τους, οι μαθητές/τριές μας, καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες. Κοινή πεποίθηση όλων των συμμετεχόντων/ουσών στην κινητικότητα εκπαιδευτικών είναι ότι η επαφή του σχολείου με σχολεία και συναδέλφους/ισσες από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και άλλα εκπαιδευτικά συστήματα συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Οι εμπειρίες, οι γνώσεις και η προστιθέμενη αξία για την εκπαιδευτική διαδικασία θα αποτελέσουν υλικό ημερίδας διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας για τα οφέλη από την εμπλοκή του σχολείου μας σε προγράμματα Erasmus+.