Πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (Μάιος – Ιούνιος 2024)

7 Μαΐου 2024

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας στο Γυμνάσιο και στις Λυκειακές τάξεις του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης γίνονται σε δύο κύκλους (08:15-10:15 και 10:30-12:30). Το αναλυτικό πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2024 του Μουσικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης με Λ.Τ. μπορείτε να δείτε εδώ.

Υπενθυμίζουμε το χρονοδιάγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων και τα εξεταζόμενα μαθήματα του Γυμνασίου και των Λυκειακών τάξεων.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους/στις μαθητές/τριές μας.