Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

28 Φεβρουαρίου 2023

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 και ώρες 12:00 -14:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την διαγωγή και την επίδοση των μαθητών/τριών. 

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την επίδοση καθημερινά, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων.