Ενημέρωση για τις Ενδοσχολικές Εξετάσεις Μαΐου – Ιουνίου 2024 στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

24 Απριλίου 2024

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας στο Γυμνάσιο και στις Λυκειακές τάξεις του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης γίνονται σε δύο κύκλους (08:15-10:15 και 10:30-12:30). Το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Χρονοδιάγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων και εξεταζόμενα μαθήματα Γυμνασίου:

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Από 22 μέχρι 29 Μαΐου 2024 οι μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του Γυμνασίου θα εξεταστούν στα ακόλουθα μαθήματα Μουσικής Παιδείας:

 1. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία & Πράξη – ΓΡΑΠΤΑ 
 2. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία & Πράξη — ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 
 3. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία & Πράξη – ΓΡΑΠΤΑ 
 4. Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία & Πράξη – ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ 
 5. Υποχρεωτικό Πιάνο 
 6. Ταμπουράς 
 7. Ατομικό Όργανο Επιλογής (ΑΟΕ) 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Από 3 έως 17 Ιουνίου 2024 οι μαθητές/τριες και των τριών τάξεων του Γυμνασίου θα εξεταστούν στα ακόλουθα μαθήματα Γενικής Παιδείας:
1. Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία
2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
3. Ιστορία
4. Μαθηματικά
5. Φυσική
6. Βιολογία
7. Αγγλικά

Χρονοδιάγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων και εξεταζόμενα μαθήματα Λυκείου:

Οι εξετάσεις θα γίνουν από Δευτέρα 13/5/2024 μέχρι Πέμπτη 16/5/2024 την ώρα του μαθήματος, με εξαίρεση τις υπογραμμισμένες μέρες-ώρες (τμήματα: Α1, Γ1, Γ2, Γ3).*

[ΤΜΗΜΑ Α1]

 • Δευτέρα 13/5/24 – 7 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής ή Πιάνο (ό,τι έχει κάθε μαθητής/τρια)
 • Δευτέρα 13/5/24 – 8 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Τετάρτη 15/5/24 – 9 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Πέμπτη 16/5/24 – 7 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής ή Πιάνο (αντί για Παρασκευή – 6 η ώρα)*

[ΤΜΗΜΑ Α2]

 • Δευτέρα 13/5/24 – 5 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Δευτέρα 13/5/24 – 9 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής ή Πιάνο (ό,τι έχει κάθε μαθητής/τρια)
 • Τετάρτη 15/5/24 – 7 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής ή Πιάνο (ό,τι έχει κάθε μαθητής/τρια)
 • Πέμπτη 16/5/24 – 5 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά

[ΤΜΗΜΑ Α3]

 • Δευτέρα 13/5/24 – 9 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Τρίτη 14/5/24 – 6 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής ή Πιάνο (ό,τι έχει κάθε μαθητής/τρια)
 • Τετάρτη 15/5/24 – 8 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Πέμπτη 16/5/24 – 4 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής ή Πιάνο (ό,τι έχει κάθε μαθητής/τρια)

[ΤΜΗΜΑ Β1]

 • Τετάρτη 15/5/24 5 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής
 • Τετάρτη 15/5/24 – 9 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Πέμπτη 16/5/24 – 6 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά

[ΤΜΗΜΑ Β2]

 • Δευτέρα 13/5/24 – 6 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής
 • Δευτέρα 13/5/24 – 7 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Πέμπτη 16/5/24 – 3 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά

[ΤΜΗΜΑ Γ1]

 • Δευτέρα 13/5/24 – 9 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Τετάρτη 15/5/24 – 6 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής (αντί για Παρασκευή 5 η ώρα)*
 • Τετάρτη 15/5/24 – 9 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά

[ΤΜΗΜΑ Γ2]

 • Δευτέρα 13/5/24 – 9 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Τετάρτη 15/5/24 – 7 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Πέμπτη 16/5/24 – 5 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής (αντί για Παρασκευή 7 η ώρα)*

[ΤΜΗΜΑ Γ3]

 • Δευτέρα 13/5/24 – 8 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά
 • Πέμπτη 16/5/24 – 6 η ώρα: Ατομικό Όργανο Επιλογής
 • Πέμπτη 16/5/24 – 7 η ώρα: Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Προφορικά (αντί για
  Παρασκευή 6 η ώρα)*

Β. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α’ και Β’ Λυκείου: Από 20/5/24 μέχρι 14/6/24
Γ’ Λυκείου:
1) Αρμονία – Ντικτέ – Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική (Γραπτά): Παρασκευή 17/5/24
2) Μαθήματα Γενικής Παιδείας: Από 20 μέχρι 27 Μαΐου 2024

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους/στις μαθητές/τριές μας!