Ερευνητική εργασία Α’ Λυκείου: υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Παπακυριακίδου

1 Ιουλίου 2014

Την ερευνητική εργασία με τίτλο “Νερό: Πολύτιμο αγαθό και παραγωγικός συντελεστής” εκπόνησε για το 2013-2014 η Α’ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνη την καθηγήτρια κ. Ζωή Παπακυριακίδου. Το αποτέλεσμα της εργασίας συνοψίζεται στο συνημμένο αρχείο με μουσική υπόκρουση την “Άνοιξη” του Βιβάλντι από τις “Τέσσερεις Εποχές”