Εκδήλωση διάχυσης του επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus+ με θέμα “The democratic life in the EU: teaching citizen rights and duties” (23/4/2024)

22 Απριλίου 2024

Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης (Μ.Σ.Θ.) υλοποιεί για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2023-2024 πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού: εναλλακτικές μορφές μάθησης και δημοκρατική ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση» κινητικότητας εκπαιδευτικών με στόχο τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης/αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και τη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας του αντικειμένου τους με σύγχρονο τρόπο. Η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έγκειται στο άνοιγμα της σχολικής μονάδας έξω από τα στενά όρια του σχολείου, δημιουργώντας διακρατικά δίκτυα επαφών και συνεργασιών προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος ομάδα εκπαιδευτικών μετακινήθηκε τον Μάρτιο 2024 στο Δουβλίνο/Ιρλανδία για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού επιμορφωτικού σεμιναρίου με θέμα: “The democratic life in the EU: teaching citizen rights and duties”. Την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 11:20 πμ -12:45 μμ στο θέατρο «Θεοπίστη Οσλιανίτου» πραγματοποιείται εκδήλωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του επιμορφωτικού προγράμματος σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες του σχολείου μας, καθώς και σε εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί του Μ.Σ.Θ. Αργυρίου Βενετσιάνα, Αστέριος Μοσχογιάννης, Γερασιμούλα Παπανδρίκου και Ιωάννα Τασιούλα, οι οποίοι/ες παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο Erasmus+ “The Democratic Life in the EU: Teaching Citizen Rights and Duties” στο Δουβλίνο, αξιοποιώντας το πλαίσιο εργασίας, τα πρότυπα σχεδιασμού διδασκαλίας, τους εκπαιδευτικούς πόρους και μια πλούσια τράπεζα εργαλείων που αποκόμισαν από την επιμόρφωσή τους, σχεδίασαν και παρουσιάζουν ένα εναλλακτικό μάθημα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ευθύνες των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και των παιδιών.

Αυτή η πολύτιμη μαθησιακή εμπειρία για τους/τις μαθητές/τριές μας πλαισιώνεται μουσικά από συναυλία των μουσικών συνόλων Παραδοσιακής Μουσικής «Μεσογειακά Σταυροδρόμια» και Συμφωνικής Ορχήστρας.