Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας: Διδακτική επίσκεψη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. (28/3/2024)

24 Μαρτίου 2024

Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 μαθητές/τριες της Β΄και Γ΄Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσουν διδακτική επίσκεψη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα: “Και μετά το σχολείο τι; Λήψη απόφασης στον σχεδιασμό μουσικής σταδιοδρομίας και ο έξυπνος επαγγελματικός στόχος”. Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως ακολούθως:

9:00-9:30 Ξενάγηση στο Μουσείου Οργάνων και στη Βιβλιοθήκη από τον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης κ. Άρη Μπαζμαδέλη.

9:30-10:00 Παρουσίαση με power point του προγράμματος σπουδών του ΤΜΣ και συζήτηση -ερωτήσεις με τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος κ. Κωνσταντίνο Χάρδα, στο Φουαγιέ του Τμήματος.

10:00-10:20 Φωνητική διάδραση από την κ. Γεωργία Τέντα στο Φουαγιέ του Τμήματος

10:20-11:00 Ξενάγηση στο ισόγειο και στις αίθουσες διδασκαλίας και σύντομη παρακολούθηση μαθημάτων της πρωινής ζώνης, με τη συνοδεία της κ. Τέντα (Τζαζ αρμονία και αυτοσχεδιασμός – Πασιάς, Ενορχήστρωση – Αγγελάκης, Πιάνο Αρμονία Συνοδεία – Μπιλιλής) 

Η στοχοθέτηση του προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η διδακτική επίσκεψη αφορά στην ενεργοποίηση των μαθητών/τριών μας σε σχέση με τη σταδιοδρομία τους και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων για την αυτοδιαχείρισή της. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται είναι η μεγιστοποίηση των πηγών διαμόρφωσης των επαγγελματικών επιλογών των μαθητών/τριών και η βελτιστοποίηση αυτών.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Καλλιόπη Χατζημηνάογλου ΠΕ 79.01, Χριστίνα Αμανατιάδου ΠΕ 02, Κωνσταντίνος Κεντρωτής ΠΕ 79.01

Ακολουθούν φωτογραφίες από την επίσκεψη: