6/5/2023: Παρουσίαση τού Πολιτιστικού Προγράμματος «Ρυθμός in Rhythm»

22 Μαΐου 2023

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ρυθμός in Rhythm» εντάσσεται στα πολιτιστικά προγράμματα με θέμα τη μουσική, στηρίχτηκε σε δια ζώσης συναντήσεις και είχε στόχους την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, μουσικών γνώσεων και τεχνικών πρακτικών μεταξύ μαθητών, μαθητών–καθηγητών, ενίσχυση των δεσμών της ομάδας, ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας, ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και υλοποίηση καλλιτεχνικού έργου. Μέσα από την ομαδική συνεργασία οι μαθητές απέκτησαν πλειάδα μουσικών και πολιτιστικών εμπειριών από ευρύ μουσικό φάσμα και δημιούργησαν πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο.
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε δύο φορές: Την πρώτη στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου, στα πλαίσια επίσκεψης του πολιτιστικού προγράμματος στην Αθήνα στις 23/3/2023, και την δεύτερη στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στις 6/4/2023.